حوادث، وقایع، هجرت

نبوت خاصه و عامه

ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین در مسیر تاریخ انبیاء دیدیم که بحث نبوت با ظهور خاتمالنبیین از
نو آغاز شد یک دسته از علماء یهود و نصارای نجران و کهنه و صائبین و مجوس برای کسب اطلاع و تحقیق در صحت و سقم
نبوت و پیغمبری حضرت محمد بن عبدالله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با وقوف به کتب آسمانی سابق به مدینه و مکه
میآمدند و تحقیقاتی میکردند و یا مباهله مینمودند احتجاجاتی مفصل شروع میشد و با بررسی کامل اکثریت قریب به اتفاق این
طبقه مسلمان شده بر میگشتند یا اگر به سبب اوضاع و احوال محیط هم نمیتوانستند فی الحال اسلام قبول نمایند بر میگشتند به
سوی خاندان و قوم و عشیره خود و قبول اسلام میکردند یا بودند تا وقتی که مسلمین شروع به فتوحات کرده آنها هم اسلام را از
روی کمال میل میپذیرفتند زیرا برهان و استدلال آنها قطعی شده بود اما چون بشر در هر حال هر یک فردی دورانی دارد که باید
از آغاز و انجام سیر کمالی کند تا به مطلوب برسد کسانی که دور بودند باید از نزدیک به تحقیق و استعلام و اجتهاد و استنباط
اصول عقاید خود که اصل مهم آن نبوت است و سایر ارکان آن نبوت به ثبوت رسیده است از روی حجت و دلیل بشناسند و به
همان دلایل که نقل شد جنگهای دامنهدار رده زمان ابوبکر و دنبال آن فتوحات عمر و عثمان و جنگهای جمل و صفین و نهروان و
پس از آن جنگهای انتقامی و خونخواهی قتل سیدالشهداء دیگر فرصت نداد به ائمه ما که این مکتب را رسما بگشایند و استدلال
نمایند و دیگران هم نیروی علمی و اطلاع کافی از مدینه علم نبوت و سیر وحی نداشتند تا بتوانند عقول و افکار زکیه و کیسه را قانع
نمایند و لذا نبوت خاصه هم مانند توحید صفات و جلال و جمال در حال اجمال ماند تا امام محمد باقر (ع) به حجت باقرالعلوم به
گشودن این مکتب نموده و به شرحی که داده شد استدلالا مقام نبوت [صفحه هفدهم] عامه را با قصص قرآن در ضمن تفسیر حال
آدم تا حضرت عیسی به نحو طریقیت موضوع اثبات فرموده و پس از آن نبوت خاصه جدش را مبرهن داشت و آیات و احادیث
صادره در باب نبوت را تفسیر و تبیین فرموده ابهام این معضله را برطرف کرد و متعاقب آن مکتب جعفری تا به مکتب رضوی رسید
بحث نبوت خاصه دیگر به هیچ عنوان مخالف یا شاک و مترددی نداشت به شرحی که در کتاب امام جعفر صادق (ع) و کتاب امام
رضا مفصل بیان شد در حضور مأمون بزرگان علمای فرق و ادیان دیگر تسلیم ادله و براهین آن حضرت گردیدند و بدین طریق
باید اعتراف کرد که آغاز این مکتب استدلالی از امام باقر (ع) شروع گردیده و به امام رضا (ع) پایان یافته است. مفهوم حقیقی
نبوت عامه و خاصه را امام پنجم به طرق مختلف اثبات فرموده و مردم را به این موهبت آسمانی آشنا کرد – شرحی از احوال انبیاء و
رسل برای قضاوت نهائی منظور نبوت و رسالت بیان فرموده است.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو + = 5