ازدواج و همسران, فرزندان و نوادگان

همسران و فرزندان امام باقر

امام باقر علیهالسلام از دو همسر خود، پنج پسر و دو دختر داشت.
یکی از همسران امام باقر علیهالسلام امفروه، دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود. امفروه، نامش را از خواهر ابوبکر – که عمهی جدش، محمد بن ابیبکر است – به یادگار داشت.
امفروه، فرزند ابوقحافه و خواهر ابوبکر، دختری کور بود. ابوبکر خواهرش را به عقد اشعث بن قیس درآورد و محمد، عبدالرحمن و جعده – قاتل امام مجتبی علیهالسلام – فرزندان اشعث از همین امفروهاند. خداوند از امفروه – دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر – دو پسر به امام باقر علیهالسلام عنایت فرمود:
۱٫ ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق.
۲٫ عبدالله بن محمد.
یکی دیگر از همسران امام باقر علیهالسلام امحکیم، دختر اسد بن مغیره ثقفی است. این بانو مادر فرزندان دیگر امام علیهالسلام میباشد که عبارتند از:
۱٫ ابراهیم بن محمد ۲٫ عبیدالله بن محمد ۳٫ علی بن محمد ۴٫ زینب بنت محمد ۵٫ امسلمه بنت محمد[۱] . بر اساس تحقیق علمای انساب، نسل امام باقر علیهالسلام منحصر به امام صادق علیهالسلام است، گویا فرزندان دیگر امام علیهالسلام عقیم بودهاند.
—————————————————————————————————————————————-
پی نوشت ها:
[۱] برخی بر این عقیدهاند که مادران علی و زینب و امسلمه، امولد میباشد. یعنی علی و زینب از یک مادر و امسلمه از مادری دیگر به دنیا آمده است.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش − 3 =