وصیت های دیگر امام باقر

امام باقر علیه السلام وصیت کرد که معادل هشتصد درهم در ایام سوگواری او خرج کنند، و چنین وصیتی را سنت می دانست، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از شهادت جعفر طیار علیه السلام فرمود: «برای فرزندان او غذا ببرید، زیرا آنها سرگرم عزاداری هستند.»
نیز این وصیت را در کاغذی نوشت: «مرا در سه جامه کفن کنید، یکی از آنها همان ردای حبره باشد که با آن نماز جمعه می خواندم، و جامهی دیگر و پیراهنی که دارم.» [۱۵۸].
[صفحه ۱۴۱]
امام صادق علیه السلام به پدر عرض کرد: «چرا این وصیت (کوتاه) را می نویسید؟» فرمود: «میترسم اطرافیان بر تو چیره شوند، مرا با چهار یا پنج جامه، کفن کنند، با همان سه جامه مرا کفن کن، و عمامهام را بر سرم بگذار، ولی بدان که این عمامه، جزء کفن نیست.»
نیز روایت شده: امام باقر علیه السلام در ساعات آخر عمر، کتابها و سلاح و آثار انبیا و ودایع آنها را به امام صادق علیه السلام سپرد، و ساعت آخر، به امام صادق علیه السلام فرمود: «چند نفر به عنوان شاهد در اینجا، حاضر کن.»
امام صادق علیه السلام چهار نفر از قریش را حاضر کرد، که در میان آنها نافع غلام آزاد شدهی عبدالله بن عمر نیز بود، فرمود: بنویس:
هذا ما وصی به یعقوب بنیه، یا بنی ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون.
«این وصیتی است که یعقوب به پسرانش نمود، ای فرزندان من، خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است، و شما جز به آیین اسلام (تسلیم شدن در برابر حق) از دنیا نروید.» [۱۵۹].
و وصیت کرد محمد بن علی به جعفر بن محمد علیه السلام، و به او امر کرد که مرا با روپوشی که با آن نماز جمعه می خواندم کفن کن، و عمامهام را بر سرم بگذار، و قبرم را چهار گوش قرار بده و آن را به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کن، و هنگام دفن، بند کفن را باز کن.»
[صفحه ۱۴۲]
(و طبق روایت دیگر فرمود: و آب بر سر قبرم بپاش).
سپس به شاهدان فرمود: «خدا شما را رحمت کند اکنون بروید.»
امام صادق علیه السلام عرض کرد: «آوردن شهود برای چه بود؟» فرمود: «خواستم آنها بدانند که من به تو وصیت کردم، و وصی من تو هستی، تا همین وصیت، برای تو حجت باشد.»
و در روایت دیگر آمده فرمود: «خوش نداشتم، افرادی بگویند، امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام وصیت نکرد، خواستم همین وصیت برای تو حجت باشد، و مردم بدانند که تو وصی و جانشین و امام بعد از من هستی.» [۱۶۰].
برگرفته از کتاب نگاهی به زندگی امام باقر علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 7 = هفت