ولادت از کودکی تا بزرگسالی

ولادت امام باقر علیه السلام

بیشتر سیره نگاران و مورخان ولادت باقر العلوم علیه السلام را در سال ۵۷ هجری می نگارند. ابن ثلج بغدادی سال ولادت حضرت را
سال ۵۸ مینویسد [ ۷]. اما در مورد روز ولادت حضرت تفاوت دیدگاه فراوان است. بسیاری از مورخان اول ماه رجب را که
معروف است، مینگارند؛ [ ۸] لیکن بیشتر نویسندگان تاریخ ولادت حضرت را سوم ماه صفر میدانند [ ۷] برخی هم روز ولادت را
بیان نمیکنند [ ۸] از میان این دیدگاهها گرچه معروف اول ماه رجب است؛ لیکن بیشترین نقلها در مورد سوم ماه صفر میباشد. در
عین حال نکته غیر قابل خدشه این است، که مورخان قریب به اتفاق [صفحه ۲۰ ] سال ولادت امام باقر را سال ۵۷ ، سه سال پیش از
حادثه عاشورا مینگارند. این نکته همان واقعیت را ثابت میکند که امام سجاد علیه السلام در حادثه کربلا نوجوان نبوده، بلکه
جوانی بیش از بیست ساله بوده و ازدواج کرده بوده و فرزند برومندی همانند امام باقر (علیهما السلام) داشته است. از این جهت
دیدگاه برخی نویسندگان که مینگارند امام سجاد علیه السلام در حادثه کربلا نوجوان بوده است مردود است [ ۷]. در هر صورت
صفحه ۱۴ از ۱۱۰
و در گوش « اذان » بعد از ولادت مولود مبارک، آداب ولادت در مورد وی اجرا میگردد. وی را شستشو داده و در گوش راست
قرائت و به مقدار وزن موهای سرش نقره صدقه پرداخت میشود. همچنین گوسفندی را که برای وی عقیقه شده بود، « اقامه » چپ
.[ بین فقرا تقسیم مینمایند [ ۸
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 + = نُه