اخلاق و فضائل

ویژگی های جسمی امام باقر علیه السلام

رهبران برگزیده الهی هماره از جاذبههای اندامی و روحی و معنوی فراتر از انسانهای عادی بهرهورند. آنان همان گونه که در
ویژگیهای روحی بر همگان برتری دارند و به خاطر همین برتریهای معنوی مانند دانش و پاکی از جانب خدای سبحان به منصب
مهم رهبری برگزیده میشوند؛ از جهت ویژگیهای جسمی و اندامی نیز از اندامی زیبا، شکیل، جاذب، بهرهمند میباشند. اندام
امامان مانند پیامبران زیبا و جاذب و موزون است. در میان پیامبران اندام شکیل و نمکین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
میباشد، که بر همه پیامبران برتری دارد. در میان امامان معصوم، امام مجتبی علیه السلام شبیهترین فرد به رسول الله صلی الله علیه و
آله و سلم عنوان شده است. نیز در مورد امام باقر علیه السلام در همانند بودن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه
روایت است که، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جابر فرمود: تو به زودی فردی از تبار مرا مشاهده خواهی نمود که نامش
همنام من و شکل و شمایلش همگونترین با من است، انک ستدرک رجلا منی اسمه اسمی و شمائله شمائلی [ ۲۰ ]. همگونی باقر
یعنی همانند بودن به رسول الله صلی الله علیه و آله « شبیه » العلوم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا آن مقدار است که عنوان
و سلم یکی از القاب حضرت به شمار آمده است. شمایل حضرت همانند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. برای آشنایی با
صفحه ۱۶ از ۱۱۰
[ اندام حضرت به ویژگیهای اندام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه شود [ ۲۱ ]. [صفحه ۲۶
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت × = 49