معجزات و کرامات

کرامات امام باقر جوشیدن چشمه

امام باقر علیهالسلام فرموده است: قمار ممنوع در اسلام شامل بازی شطرنج و نرد و سایر اقسام قمار است.
جابر ابنجعفی نقل میکند که: وقتی در سفر حج همراه امام محمد باقر علیهالسلام و هم کجاوه حضرت بودم، ناگهان یک قمری روی چوب کجاوه نشست و آواز خواند من دست دراز کردم که آن را بگیرم حضرت فرمود: ای جابر دست نگهدار و معترض مشو که او به ما پناه آورده است و به ما نیازی دارد. گفتم: یابن رسول الله حاجت او چیست؟ فرمود: از ماری شکایت دارد و میگوید هر گاه فرزندان من میخواهند پرواز کنند میآید و آنها را طعمه خود میسازد، من برای آن مار دعا کردم و حاجت آن پرنده روا شد و بعد از آن به راه خود ادامه دادیم و شب راه میرفتیم وقتی نزدیک سحر شد به امر آن حضرت پیاده شدم و افسار آن شتر را گرفتم و حضرت نیز از شتر نزول فرمودند و از راه بیرون رفته و به طرف صحرا رفتند من نیز پشت سر حضرت میرفتم تا اینکه به زمین ریگزاری رسیدیم. حضرت با دست مبارک ریگها را به چپ و راست میریخت و میگفت: خدایا ما را با آب زلال و پاکیزهای سیراب کن، ناگهان دیدم سنگ مربع شکل سفیدی نمایان شد و حضرت آن سنگ را برداشت و آب زلال و خوشگواری ظاهر گردید سپس وضو گرفتیم و آب نوشیدیم و بقدر احتیاج از آن آب برداشتیم و از آنجا به طرف راه آمدیم وقتی صبح فجر طلوع کرد در اطراف نخلستانی توقف کردیم، حضرت به نزدیک درخت خرمایی رسید که خشک شده بود. حضرت فرمود: ای درخت نخل ما را اطعام کن از آنچه خداوند در تو خلق کرده است. ناگهان دیدم که آن درخت نخل خشک سبز و بارور گردید و شاخههای خود را به طرف ما آویزان کرد و ما آن قدر که میل داشتیم از آنها خوردیم در آنجا یک اعرابی حاضر بود وقتی این معجزه را از امام باقر علیهالسلام دید گفت: در تمام عمر چنین ساحری ندیدهام. حضرت فرمود: ای اعرابی ما را تکذیب نکن که ما اهلبیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و احدی از ما ساحر و کاهن نمیباشد و امثال آنچه مشاهده کردی اثری اسمای الهی و علوم حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد و ما امنای خدا هستیم آنچه میخواهیم عطا میکند و به آنچه دعا میکنیم اجابت میفرماید.
——————————————————————————————————————————————
منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب الله اکبرپور؛ الف چاپ اول ۱۳۸۲٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه + = 13