آرشیو اصحاب و شاگردان

 • به همین خاطر امیر المومنین بعد از غائله «جمل» کوفه را به عنوان پایگاه خویش برگزید و به مدینه بازگشت. به همین جهت امیر المومنین مردم کوفه را بهترین یاوران […] 0

  کوفه پایگاه تشیع

  به همین خاطر امیر المومنین بعد از غائله «جمل» کوفه را به عنوان پایگاه خویش برگزید و به مدینه بازگشت. به همین جهت امیر المومنین مردم کوفه را بهترین یاوران […]

  ادامه ...

 • جابر بن یزید جعفی؛ شخصیتی است که خود می گوید: امام باقر علیه السلام هفتاد هزار حدیث به من آموخت، که آن همه حدیث را به هیچ کس نیاموخت، به […] 0

  شاگردان امام باقر – جابر بن یزید جعفی

  جابر بن یزید جعفی؛ شخصیتی است که خود می گوید: امام باقر علیه السلام هفتاد هزار حدیث به من آموخت، که آن همه حدیث را به هیچ کس نیاموخت، به […]

  ادامه ...

 • حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […] 0

  اصحاب امیر المومنین حارث همدانی

  حارث همدانی از اصحاب خاص امیر المومنین علیهالسلام میباشد. روزی عصا زنان به همراه عدهای از شیعیان به حضور حضرت میرسند. امام از حال وی میپرسد. وی اظهار میدارد، دوستیها […]

  ادامه ...

 • در مکتب امام ابوجعفر باقر العلوم – که درود فرشتگان بر او – شاگردانی نمونه و ممتاز پرورش یافتند که اینک به معرفی برخی ازآنان اشاره می شود: ابان بن […] 0

  اصحاب برجسته امام باقر علیه السلام

  در مکتب امام ابوجعفر باقر العلوم – که درود فرشتگان بر او – شاگردانی نمونه و ممتاز پرورش یافتند که اینک به معرفی برخی ازآنان اشاره می شود: ابان بن […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیهالسلام وی را از مخبتین مینامید و هر وقت فضیل به حضورش شرفیاب میشد، میفرمود:هر کس میخواهد چهرهیی بهشتی را ببیند، به چهرهی فضیل بنگرد.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ […] 0

  اصحاب امام صادق فضیل بن یسار

  امام صادق علیهالسلام وی را از مخبتین مینامید و هر وقت فضیل به حضورش شرفیاب میشد، میفرمود:هر کس میخواهد چهرهیی بهشتی را ببیند، به چهرهی فضیل بنگرد.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ چهارده معصوم؛ […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در کتاب اختصاص از حضرت موسی بن جعفر علیهالسلام روایت میکند که فرمود: موقعی که روز قیامت میشود منادی ندا میکند: یاران و حواریون حضرت محمد بن عبدالله […] 0

  یاران حضرت امام محمد باقر

  شیخ مفید در کتاب اختصاص از حضرت موسی بن جعفر علیهالسلام روایت میکند که فرمود: موقعی که روز قیامت میشود منادی ندا میکند: یاران و حواریون حضرت محمد بن عبدالله […]

  ادامه ...

 • اسامی برخی از یاران و شاگردان بزرگ امام باقر علیه السّلام : ۱ـ جعفر بن محمّد بن علی بن حسین، پسر امام باقر علیه السّلام . /پاورقی ۳- طوسی، حسن، […] 0

  برخی از یاران و شاگردان بزرگ امام باقر علیه السّلام :

  اسامی برخی از یاران و شاگردان بزرگ امام باقر علیه السّلام : ۱ـ جعفر بن محمّد بن علی بن حسین، پسر امام باقر علیه السّلام . /پاورقی ۳- طوسی، حسن، […]

  ادامه ...

 • امام صادق علیهالسلام از اطاعت و ایمان ابن ابییعفور بسیار خرسند بود و میفرمود:نیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابییعفور.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ […] 0

  اصحاب امام باقر عبدالله بن ابییعفور

  امام صادق علیهالسلام از اطاعت و ایمان ابن ابییعفور بسیار خرسند بود و میفرمود:نیافتم فردی را که سفارش مرا بپذیرد و امرم را اطاعت کند غیر از ابن ابییعفور.——————————————————————————————————————————————منبع: تاریخ […]

  ادامه ...

 • از شاگردان پرهیزگار و عارف امام علیهالسلام بود و کنیهاش ابوالمحجل است. امام باقر علیهالسلام دربارهی وی میگفت:گویا عبدالله را میبینم که عمامهی سیاه بر سر دارد و گوشههای عمامهاش […] 0

  اصحاب امام باقر عبدالله بن شریک

  از شاگردان پرهیزگار و عارف امام علیهالسلام بود و کنیهاش ابوالمحجل است. امام باقر علیهالسلام دربارهی وی میگفت:گویا عبدالله را میبینم که عمامهی سیاه بر سر دارد و گوشههای عمامهاش […]

  ادامه ...

 • خاندان رسالت و اهل بیت رسول الله (ص)، از آن جا که به گواهی قطعی و انکارناپذیر پیامبر اسلام (ص)، عدل و همپا و هماوای قرآنند با حقیقت، محتوا و […] 0

  تربیت یافتگان مکتب باقر العلوم

  خاندان رسالت و اهل بیت رسول الله (ص)، از آن جا که به گواهی قطعی و انکارناپذیر پیامبر اسلام (ص)، عدل و همپا و هماوای قرآنند با حقیقت، محتوا و […]

  ادامه ...