آرشیو خاندان

 • برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است: ۱- باقر. این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدانتصریح کردهاند. [ ۱۶ ]. در بیان فلسفهی […] 0

  القاب امام باقر علیه السلام

  برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است: ۱- باقر. این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار میآید و بیشتر منابع بدانتصریح کردهاند. [ ۱۶ ]. در بیان فلسفهی […]

  ادامه ...

 • امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجرهی پاکیزهی نبوت منتهی میگردد. او نخستین مولودی است که در خاندانعلویان از التقای دو بحر امامت (نسل حسن […] 0

  تبار والای امام باقر علیه السلام

  امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجرهی پاکیزهی نبوت منتهی میگردد. او نخستین مولودی است که در خاندانعلویان از التقای دو بحر امامت (نسل حسن […]

  ادامه ...

 • اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […] 0

  دختران امام باقر

  اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […]

  ادامه ...

 • ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […] 0

  القاب امام باقر

  ده ها سال پیش از ولادت محمد بن علی علیه السلام ، جد گرامی اش رسول خدا صلی الله علیه و آله نام او را محمد و لقبش را باقر […]

  ادامه ...

 • میباشد [ ۱۶ ]. نویسندگان هفت لقب « ابوجعفر » و تنها کنیه وی « محمد » نام حضرت همنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلممعروف برای […] 0

  نام و نشانه ها امام باقر علیه السلام

  میباشد [ ۱۶ ]. نویسندگان هفت لقب « ابوجعفر » و تنها کنیه وی « محمد » نام حضرت همنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلممعروف برای […]

  ادامه ...

 • پیآمد دیگر منع حدیث و انتشار احادیث ساختگی افزون بر محو و نابودی بسیاری از احادیث که منبع معارف و احکام بودند، ایجاد تناقض و تعارض و اختلاف بین احادیث […] 0

  ایجاد اختلاف بعد از پیامبر

  پیآمد دیگر منع حدیث و انتشار احادیث ساختگی افزون بر محو و نابودی بسیاری از احادیث که منبع معارف و احکام بودند، ایجاد تناقض و تعارض و اختلاف بین احادیث […]

  ادامه ...

 • ایشان نیز در ایام حیات پدر بزرگوارش در مدینه وفات یافت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. از او فرزندی باقی نماند.(۱)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام […] 0

  فرزندان امام باقر عبدالله

  ایشان نیز در ایام حیات پدر بزرگوارش در مدینه وفات یافت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. از او فرزندی باقی نماند.(۱)برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام […]

  ادامه ...

 • بیشتر مورخان برای محمد بن علی علیه السلام ، دو همسر و دو اُم وَلد(۳) ذکر کرده اند که عبارتند از:برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل […] 0

  همسران امام باقر

  بیشتر مورخان برای محمد بن علی علیه السلام ، دو همسر و دو اُم وَلد(۳) ذکر کرده اند که عبارتند از:برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام از دیدگاه اهل […]

  ادامه ...

 • ۲۲ ] نام بردهاند. همسران عبارتند از: ۱- امفروة دختر قاسم بن محمد بن ] « امولد » در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دوابیبکر. او […] 0

  همسران امام باقر علیه السلام

  ۲۲ ] نام بردهاند. همسران عبارتند از: ۱- امفروة دختر قاسم بن محمد بن ] « امولد » در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دوابیبکر. او […]

  ادامه ...

 • پیآمدها و بازتاب منع نگارش و نقل حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جعل احادیث دروغ، بحران فرهنگی را در جامعه نوپای مسلمانان پدیدار […] 0

  محو احادیث بعد از پیامبر

  پیآمدها و بازتاب منع نگارش و نقل حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جعل احادیث دروغ، بحران فرهنگی را در جامعه نوپای مسلمانان پدیدار […]

  ادامه ...