آرشیو فرزندان و نوادگان

 • شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری یا […] 0

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری یا […]

  ادامه ...

 • اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […] 0

  دختران امام باقر

  اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […]

  ادامه ...

 • برای امام باقر (ع) هفت فرزند یاد کردهاند، پنج پسر و دو دختر.۱- جعفر بن محمد الصادق (ع).وی مشهورترین، ارجمندترین و با فضیلتترین فرزند امام باقر (ع) میباشد که از […] 0

  فرزندان امام باقر

  برای امام باقر (ع) هفت فرزند یاد کردهاند، پنج پسر و دو دختر.۱- جعفر بن محمد الصادق (ع).وی مشهورترین، ارجمندترین و با فضیلتترین فرزند امام باقر (ع) میباشد که از […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در ارشاد اولاد امام محمد باقر علیه السلام را هفت نفر نوشته ۱ – ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق ۲ – عبدالله بن محمد۳ – ابراهیم ۴ – […] 0

  اولاد امام محمد باقر علیه السلام

  شیخ مفید در ارشاد اولاد امام محمد باقر علیه السلام را هفت نفر نوشته ۱ – ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق ۲ – عبدالله بن محمد۳ – ابراهیم ۴ – […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:۱- امام صادق علیه السلام ۲- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» […] 0

  همسران و فرزندان امام باقر

  امام باقر علیه السلام دارای هفت فرزند (پنج پسر و دو دختر از چهار همسر) بود، به نامهای:۱- امام صادق علیه السلام ۲- عبدالله بن محمد، که مادرشان «ام فروه» […]

  ادامه ...

 • اول: حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه وآله ما با خواست خدای توانا شرح حال آن برگزیدهی خدا را در جلد هشتم ستارگان درخشان خواهیم نگاشت.دوم: جناب عبدالله بن […] 0

  پسران امام باقر

  اول: حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه وآله ما با خواست خدای توانا شرح حال آن برگزیدهی خدا را در جلد هشتم ستارگان درخشان خواهیم نگاشت.دوم: جناب عبدالله بن […]

  ادامه ...

 • او یگانه برادر امام صادق علیه السلام به شمار می آید که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر، با آن حضرت متحد است. وی مردی بافضیلت و […] 0

  فرزندان امام باقر عبدالله بن محمد

  او یگانه برادر امام صادق علیه السلام به شمار می آید که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر، با آن حضرت متحد است. وی مردی بافضیلت و […]

  ادامه ...

 • فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، ۵ پسر و دو دختر نام میبرند، که از دو همسر و […] 0

  فرزندان امام باقر

  فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، ۵ پسر و دو دختر نام میبرند، که از دو همسر و […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در کتاب ارشاد مینگارد: حضرت باقر آل محمد صلی الله علیه وآله دارای هفت فرزند بود که پنج نفر آنان پسر و دو نفر از ایشان دختر بودند.——————————————————————————————————————————————منبع: […] 0

  فرزندان حضرت باقرالعلوم

  شیخ مفید در کتاب ارشاد مینگارد: حضرت باقر آل محمد صلی الله علیه وآله دارای هفت فرزند بود که پنج نفر آنان پسر و دو نفر از ایشان دختر بودند.——————————————————————————————————————————————منبع: […]

  ادامه ...

 • امام محمّد باقر علیه السّلام دارای هفت فرزند، پنج پسر و دو دختر بوده است. /پاورقی ۱- مفید، الارشاد، ترجمة: رسولی محلّاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۳، […] 0

  فرزندان امام باقر علیه السلام

  امام محمّد باقر علیه السّلام دارای هفت فرزند، پنج پسر و دو دختر بوده است. /پاورقی ۱- مفید، الارشاد، ترجمة: رسولی محلّاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۳، […]

  ادامه ...