آرشیو فرزندان و نوادگان

 • او یگانه برادر امام صادق علیه السلام به شمار می آید که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر، با آن حضرت متحد است. وی مردی بافضیلت و […] 0

  فرزندان امام باقر عبدالله بن محمد

  او یگانه برادر امام صادق علیه السلام به شمار می آید که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر، با آن حضرت متحد است. وی مردی بافضیلت و […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیهالسلام از دو همسر خود، پنج پسر و دو دختر داشت.یکی از همسران امام باقر علیهالسلام امفروه، دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود. امفروه، نامش را از […] 0

  همسران و فرزندان امام باقر

  امام باقر علیهالسلام از دو همسر خود، پنج پسر و دو دختر داشت.یکی از همسران امام باقر علیهالسلام امفروه، دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر بود. امفروه، نامش را از […]

  ادامه ...

 • فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، ۵ پسر و دو دختر نام میبرند، که ازدو همسر و دو […] 0

  فرزندان امام باقر علیه السلام

  فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، ۵ پسر و دو دختر نام میبرند، که ازدو همسر و دو […]

  ادامه ...

 • فرزندان حضرت باقر علیه السلام ۷ نفر بودند به نقل شافی سید مرتضی و مناقب ابنشهرآشوب بدین ترتیب ابوعبدالله صادق علیه السلام – عبدالله و ابراهیم و عبیدالله علی و […] 0

  اولاد امام باقر علیه السلام

  فرزندان حضرت باقر علیه السلام ۷ نفر بودند به نقل شافی سید مرتضی و مناقب ابنشهرآشوب بدین ترتیب ابوعبدالله صادق علیه السلام – عبدالله و ابراهیم و عبیدالله علی و […]

  ادامه ...

 • شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری یا […] 0

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام

  شناسنامه امام محمد باقر علیه السلام امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال ۵۷ هجری یا […]

  ادامه ...

 • زینب و علی، از یک مادرند که ام ولد بوده است. زینب، دومین دختر امام باقر علیه السلام و از شاگردان پدرش در حدیث و روایات بود. او سرانجام در […] 0

  فرزندان امام باقر زینب بنت محمد

  زینب و علی، از یک مادرند که ام ولد بوده است. زینب، دومین دختر امام باقر علیه السلام و از شاگردان پدرش در حدیث و روایات بود. او سرانجام در […]

  ادامه ...

 • فرزندان حضرت باقر علیه السلام ۷ نفر بودند به نقل شافی سید مرتضی و مناقب ابنشهرآشوب بدین ترتیب ابوعبدالله صادقعلیه السلام – عبدالله و ابراهیم و عبیدالله علی و زینب […] 0

  اولاد امام باقر علیه السلام

  فرزندان حضرت باقر علیه السلام ۷ نفر بودند به نقل شافی سید مرتضی و مناقب ابنشهرآشوب بدین ترتیب ابوعبدالله صادقعلیه السلام – عبدالله و ابراهیم و عبیدالله علی و زینب […]

  ادامه ...

 • شافعی مینویسد محمد بن علی الباقر علیه السلام ۳ پسر و یک دختر داشت جعفر صادق – عبدالله – ابراهیم -امسلمه [ ۱۰۷ ]. علامهاربلی هم همین سه نفر نوشته […] 0

  زنان و اولاد امام محمد باقر

  شافعی مینویسد محمد بن علی الباقر علیه السلام ۳ پسر و یک دختر داشت جعفر صادق – عبدالله – ابراهیم -امسلمه [ ۱۰۷ ]. علامهاربلی هم همین سه نفر نوشته […]

  ادامه ...

 • اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […] 0

  دختران امام باقر

  اول: زینب بنت محمد علیهالسلام. این بانو با علی بن محمد از یک ام والد یعنی از یک کنیز زرخرید بودهاند.دوم: امسلمه بنت محمد علیهالسلام. مادر این مخدره نیز امولده […]

  ادامه ...

 • شیخ مفید در کتاب ارشاد مینگارد: حضرت باقر آل محمد صلی الله علیه وآله دارای هفت فرزند بود که پنج نفر آنان پسر و دو نفر از ایشان دختر بودند.——————————————————————————————————————————————منبع: […] 0

  فرزندان حضرت باقرالعلوم

  شیخ مفید در کتاب ارشاد مینگارد: حضرت باقر آل محمد صلی الله علیه وآله دارای هفت فرزند بود که پنج نفر آنان پسر و دو نفر از ایشان دختر بودند.——————————————————————————————————————————————منبع: […]

  ادامه ...