آرشیو اهل بیت تسلیم در مقابل حوادث

  • مرحوم شیخ کلینی و دیگر بزرگان آورده اند:روزی عده ای از دوستان و شیعیان حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر علیه السلام به ملاقات آن حضرت شرف حضور یافتند.چون وارد اتاق […] 0

    اهل بیت تسلیم در مقابل حوادث

    مرحوم شیخ کلینی و دیگر بزرگان آورده اند:روزی عده ای از دوستان و شیعیان حضرت ابوجعفر، امام محمد باقر علیه السلام به ملاقات آن حضرت شرف حضور یافتند.چون وارد اتاق […]

    ادامه ...